banmuang-สรรหาอธิการบดี มข. “หมอชาญชัย” นั่งอธิการบดี มข.สมัย 2

สรรหาอธิการบดี มข. “หมอชาญชัย” นั่งอธิการบดี มข.สมัย 2

 

สำนัข่าว  :      banmuang.co.th

URL  :      https://www.banmuang.co.th/news/region/364292

วันที่เผยแพร่  :   17  มกราคม  2564 

Scroll to Top