นศ.มข. บุกแดนอาทิตย์อุทัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Kanazawa University พร้อมต่อยอดไอเดีย สู่นักธุรกิจนวัตกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านการคัดเลือกโครงการการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ (Experiential Learning Program) เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ (Outbound) ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน ดังนี้

1) นางสาวเจนนิชชา เมืองกระโทก นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา โลจิสติกส์ (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 3

2) นางสาวกิตติยา แปลยาว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เคมี

นางสาวกิตติยา แปลยาว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เคมี

ทั้งนี้ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร การบริหารจัดการความเสี่ยง และอื่น ๆ ร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยคานาซาว่า ตลอดจนทัศนศึกษาและเยี่ยมชมบริษัทเอกชนในพื้นที่ Startup Community , Innovation Museum ในระหว่างวันที่ 12 – 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีมุมมองในด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneur University) รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จให้สูงขึ้น จากการเรียนรู้และทดลองจริง

นางสาวเจนนิชชา เมืองกระโทก นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า “รู้สึกดีมากๆที่ได้โอกาสได้ไปต่อยอดความรู้และเพิ่มประสบการณ์ เป็นเกียรติมากๆที่ได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนา การได้เข้าร่วมโครงการทำให้มีวิสัยทัศน์เพิ่มขึ้นในหลายๆด้าน ตอนเข้าร่วมโครงการครั้งแรกรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนเก่งอะไร แต่โครงการขัดเกลานักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพให้ได้มากที่สุด การได้เป็นหนึ่งในตัวแทนทำให้เราได้พบเจอคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้ามากๆ ทำให้เราเริ่มอยากผลักดันตัวเองให้ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จ การไปได้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่มีคุณค่ามาแบ่งปันต่อให้กับน้องๆและพี่ๆในมหาลัยเพื่อพัฒนาร่วมกันเพื่อผลักดันให้น้อง ๆ ที่อยากเข้าร่วมโครงการต่อไปในอนาคต …

นางสาวเจนนิชชา เมืองกระโทก นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ? เนื่องจากเป็นน้องเล็กสุดในโครงการเลยอยากขอบคุณมิตรภาพดี ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่คอยดูแล ให้คำแนะนำ การสนับสนุน ไอเดียใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เรารู้สึกว่าแนวคิดทางธุรกิจ ในส่วนของกิจกรรม ก็ได้รับมุมมองในการใช้ชีวิต การทำงานที่กว้างขึ้นไป รู้สึกได้เห็นโลกที่กว้างขึ้น วิธีการตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตก็กว้างขึ้น ต้องขอบคุณโครงการนี้ที่ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดี ทำให้เด็กคนนี้กล้าออกไปใช้ชีวิต และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตได้ดีขึ้น”

ข่าว : ณัฐกานต์

KKU students under exchange program at Kanazawa University, training to be innovative businessmen

https://www.kku.ac.th/17219

Scroll to Top