“ทีมหลังอานอาคิเต็ก” สถาปัตย์ มข. คว้าแชมป์ในงาน SketchUp Festival & 3D BASECAMP & Design contest

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศงานประกวดออกแบบบ้านพักตากอากาศ โดยใช้โปรแกรม SketchUp ในงาน SketchUp Festival & 3D BASECAMP & Design contest ได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท พร้อมโปรแกรม SketchUp Pro 1 ปี ซึ่งประกาศผลไปเมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566  ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายชื่อผู้ที่ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

นางสาวจีราลักษณ์ เอี่ยมนิรัตน์ ชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายนราวิชญ์ อุดมครบ
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบ วิชาเอกออกแบบตกแต่งภายใน
นายธีร์ จอกสำนัก ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบ วิชาเอกออกแบบตกแต่งภายใน

นางสาวจีราลักษณ์ เอี่ยมนิรัตน์ สมาชิกในทีมได้ให้สัมภาษณ์ว่า  ในการแข่งนี้เป็นการแข่งที่ผู้แข่งไม่ทราบโจทย์ล่วงหน้า ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมตัวให้พร้อมในวันแข่ง เป็นการรับโจทย์แบบหน้างานและมีเวลาให้ทำทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายในเวลา 6 ชั่วโมง อีกทั้งยังต้องใช้โปรแกรมต่าง ๆ ตามที่กรรมการกำหนด (Trimble Connect, LayOut, PreDesign และ Sketchup 2023 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใหม่และไม่คุ้นเคย) ซึ่งเมื่อรับโจทย์มาเราก็มาตีความคิดในการออกแบบว่า  บ้านพักตากอากาศ ที่สามารถแบ่งขายเป็น 4 ยูนิตได้ และตั้งอยู่ที่จังหวัดโคราช ทางทีมเราจึงมีแนวคิดที่จะนำเรือนโคราชมาใช้ในการออกแบบ คือ มีการยกใต้ถุนสูง มีการใช้พื้นที่ที่ค่อนข้างฟรี สามารถปรับพื้นที่ตามการใช้งานได้ มีชานให้คนมารวมตัว (โฮม) กัน เป็นบ้านพักตากอากาศที่คำนึงถึงสังคมผู้สูงอายุในอนาคตด้วยการใช้ universal design และเปิดมุมมองสู่ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้อยู่อาศัย  ซึ่งก็ได้นำคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับใช้ในการประกวดด้วย  และความพิเศษของทีมพวกเราเป็นการรวมตัวกันของพี่น้องในคณะสถาปัตยกรรม ที่อยู่ต่างสาขา คือ มีทั้งสถาปัตยกรรมหลัก และออกแบบตกแต่งภายใน อยู่ทีมเดียวกัน ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละคน และดึงความสามารถของแต่ละคนออกมาได้อย่างดี มีการศึกษาความชอบของกรรมการแต่ละท่านก่อนมาแข่งขัน รวมถึงฝึกใช้โปรแกรมต่าง ๆ เบื้องต้นมาก่อน

อาจารย์ ดร.สินินาถ โคตรุฉิน อาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวดให้สัมภาษณ์ว่า ทางนักศึกษาได้ไปสมัครประกวดการแข่งขันนี้ด้วยตัวเอง จึงได้มาขอให้คำแนะนำ อาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำนักศึกษาในการวิเคราะห์โจทย์การออกแบบ การวางแนวทางการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับยูนิตที่พักตากอากาศ การคาดเดาวิเคราะห์โจทย์ว่ารูปแบบของการออกแบบเป็นอย่างไรบ้าง รวบรวมข้อมูลศึกษา Case Study บ้านเดี่ยว 4 ยูนิต เช่น ที่ดินแถวนั้นเป็นอย่างไร ติดภูเขา แม่น้ำ ริมน้ำ ทะเล มั๊ย ถ้าคาดเดาโจทย์แบบจำเพาะมากขึ้นอาจมองถึงผังที่ดิน เป็นรูปแบบอะไร เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัส ผืนผ้า สี่เหลี่ยมคางหมู หรืออื่น ๆ และความต้องการของลูกค้าให้อยู่ในความเหมาะสม ทั้งนี้นักศึกษาเองก็ได้นำคำแนะนำไปปรับใช้ในการแข่งขันและสามารถประสบผลสำเร็จกลับมา

ซึ่งการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม Conceptual Design บ้านพักตากอากาศ โดยใช้โปรแกรม SketchUp ในครั้งนี้ จัดขึ้นในงาน SketchUp Festival & 3D BASECAMP & Design contest เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประกวด ซึ่งต้องรวมตัวเป็นทีมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ไม่เกิน 4 คนเพื่อเข้ามาทำงานประกวด ในขั้นตอนระหว่างการประกวดนั้นทางผู้จัดจะให้ผู้เข้าแข่งขันฝึกอบรมการสาธิตการใช้งาน Trimble Connect เพื่อทำงานกลุ่มได้ใน Cyber Space เดียวกัน 30 นาที และอบรมสาธิตการใช้ LayOut อีก 30 นาที ข้อกำหนดการประกวดออกแบบบ้านพักตากอากาศ สามารถขายห้องผ่าน Platform online ได้โดยเป็น ยูนิต/ห้อง/บ้านเดี่ยว 4 ยูนิตที่มีห้องนอนหลักยูนิตละ 1 ห้องนอน สามารถเปิดทุกยูนิตเข้าหากันได้ เพื่อรองรับผู้เข้าพักได้16 คน เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ แบ่งขายได้ ในบ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ไม่จำกัด งบประมาณสมเหตุสมผล มีการวางอาคารมีการคำนึงถึงทิศทาง ลมแดดฝน เป็นต้น

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ : ทีมผู้เข้าแข่งขัน และ SketchUp Thailand

Scroll to Top