science park

นศ.มข. บุกแดนอาทิตย์อุทัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Kanazawa University พร้อมต่อยอดไอเดีย สู่นักธุรกิจนวัตกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ อุ […]

นศ.มข. บุกแดนอาทิตย์อุทัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Kanazawa University พร้อมต่อยอดไอเดีย สู่นักธุรกิจนวัตกรรม Read More »

#ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิตสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยได้พัฒนาเครื่องหั่นสับ สมุนไพร

วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2564 #ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิ

#ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิตสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยได้พัฒนาเครื่องหั่นสับ สมุนไพร Read More »

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”จับมือ KKU Science Park หนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า

วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2564 “มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”จับมือ KKU Science Park หนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า Read More »

ฝ่ายวิจัยฯ มข. นำทีมนักวิจัยขอทุน บพข. สอวช. และใช้กลไกScience Park มข. เน้นดิจิทัลแพลตฟอร์ม มุ่งเพิ่มขีดความสามารถเอกชนในพื้นที่

วันที่ 28 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบัณฑ

ฝ่ายวิจัยฯ มข. นำทีมนักวิจัยขอทุน บพข. สอวช. และใช้กลไกScience Park มข. เน้นดิจิทัลแพลตฟอร์ม มุ่งเพิ่มขีดความสามารถเอกชนในพื้นที่ Read More »

นิลมังกรแคมเปญ ปั้นธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค

นิลมังกรแคมเปญ ปั้นธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค Read More »

Scroll to Top