มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างกุศลร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

เมื่ออาทิตย์วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาการถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในการนี้มี ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภริยาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งยอดปัจจัยในการอนุโมนาทนาบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 รวม 2,428,657.61บาท

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม ต่อจากนั้น ในเวลา 8.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภริยา นำแห่องค์พระกฐินพระราชทาน จาก ซุ้มประตูเรืองอร่ามรัษฎากร (ประตูโขง) มายังวัดพระธาตุพนม เวียนประทักษิณ รอบพระธาตุพนม 3 รอบ จากนั้นประธานนำผ้าพระกฐินพระราชทานตั้งบนพานแว่นฟ้า โต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์บนพระวิหารหอพระแก้ว จากนั้นเป็นการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ในการนี้ประธานฝ่ายฆราวาสได้อ่านประกาศคำปวารณาถวายปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงพระอาราม ความว่า การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอพระราชทานมาทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ พระอารามนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายพระราชกุศลมีรายการดังต่อไปนี้ ถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม 2,402,657.61บาท ถวาย พระธรรมวชิวโสภณ องค์ครอง 5,000 บาท ถวายพระคู่สวด 6 รูป ๆ ละ 2,000 บาท รวม 12,000 บาท ถวายพระอันดับ 9 รูป ๆ ละ1,000 บาท รวม 9,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,428,657.61บาท

ทั้งนี้ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มี กิจกรรมนักศึกษา ร่วมสักการะพระธาตุพนม ประจำปีพุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด “60 ปี มอดินแดงโฮมศรัทธา ถวยบูชาพระธาตุพนม” (ถวย เป็นการออกเสียงภาษาอีสาน มีความหมายว่า ถวาย) มีขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะพระธาตุพนม ต่อจากน้องใหม่ร่วมเวียนผ้าห่มพระธาตุพนมรอบองค์พระธาตุพนม และ ปิดท้ายด้วย พิธีสมโภชองค์พระกฐิน อย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวงโปงลางสินไซ

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ :  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid036ySw8JmDLv9Z6nQDsB9yJ8X6ZR2z2HFuiUCWiox1Kx41ecCY3FfFxJkUmCftQUmLl&id=100064590916517&mibextid=ZbWKwL

 

Scroll to Top