มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 25666 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  เป็นประธานสวดมนต์ทำวัตรเย็น โดยมี นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรภายใน มข.และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป ติดตามข้อมูลได้ที่  https://www.facebook.com/NATSAMOLKKU/

Scroll to Top