คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมออกหน่วยทำฟันฟรี เนื่องในโอกาส มข.ฉลอง 60 ปี KKU CSV เพื่อชาวขอนแก่นทุกวัย

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมใจออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ให้บริการทางทันตกรรมทั้ง อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน โดยมีประชาชนเข้ามารับบริการกว่า 200 คน ณ บริเวณลานชั้น 1 สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สำหรับงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจําปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร “การอุทิศเพื่อสังคม” ของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ และความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม วิจัย วิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป..
Scroll to Top