หญิง โพธิสุวรรณ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566”

Scroll to Top