หญิง โพธิสุวรรณ

คณะทันตแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับทพญ.รัชนีกร สาวิสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทันตแพทย์หญิงรัชนีกร สาวิสิทธิ …

คณะทันตแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับทพญ.รัชนีกร สาวิสิทธิ์ Read More »

ทันตแพทย์จัดประชุมวิชาการประจำปี “การจัดการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบและภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมช่องปากที่พบบ่อย”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการประจำ …

ทันตแพทย์จัดประชุมวิชาการประจำปี “การจัดการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบและภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมช่องปากที่พบบ่อย” Read More »

คณะทันตะ มข. ลงนามความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Tufts University

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 นำโดย รศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี …

คณะทันตะ มข. ลงนามความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Tufts University Read More »

คอนเสิร์ต “ดั่งแสงทองส่องในดวงใจนิรันดร์” เพื่อนำเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากฯ

คอนเสิร์ตดั่งแสงทองส่องในดวงใจนิรันดร์…. กลับมาจัดอีกเป …

คอนเสิร์ต “ดั่งแสงทองส่องในดวงใจนิรันดร์” เพื่อนำเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากฯ Read More »

คณะทันตแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

            เมื่อวันที่ 28 มีนา …

คณะทันตแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ Read More »

Scroll to Top