mgronline-อาจารย์แพทย์ มข.หนุนคุม “กัญชา” ไม่ควรกำหนดตัวชี้วัดใช้รักษา ทบทวนใส่อาหาร-เครื่องดื่ม

อาจารย์แพทย์ มข.หนุนคุม “กัญชา” ไม่ควรกำหนดตัวชี้วัดใช้รักษา ทบทวนใส่อาหาร-เครื่องดื่ม

 

สำนักข่าว :    mgronline.com

 

About The Author

Scroll to Top