hfocus-อาจารย์แพทย์ มข. หนุน “ชลน่าน” ออกกฎหมาย “กัญชาทางการแพทย์” ให้ชัดเจนอีกครั้ง หลังคนไข้เข้าใจผิดมาก

อาจารย์แพทย์ มข. หนุน “ชลน่าน” ออกกฎหมาย “กัญชาทางการแพทย์” ให้ชัดเจนอีกครั้ง หลังคนไข้เข้าใจผิดมาก

 

สำนักข่าว :    hfocus.org

About The Author

Scroll to Top