ผู้บริหาร มข. ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Dr. Chuanchen BI ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Professor Zhang Jiazheng ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีน และบุคลากรสถาบันขงจื่อ เข้าร่วมร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Ms. Liu Hongmei, Consul General of the People’s Republic of China in Khon Kaen ให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน ซึ่งทางสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top