มข.จัดเต็ม! รวมหมอลำ 24 คณะ ชู soft power ฉลอง 60 ปี 9-11 ต.ค.นี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น และชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหมอลำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กับกิจกรรมหมอลำเฟสติวัลเนื่องในวาระโอกาส 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (60 ปี มข.หมอลำเฟสติวัล)   หนุน Soft Power ฟื้นวัฒนธรรมอีสาน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย  โดยมีคณะหมอลำกว่า 24 คณะ และสื่อมวลชนร่วมงานคับคั่ง ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉลอง 60 ปี มข.หมอลำเฟสติวัล ดัน soft power สืบสานวัฒนธรรม

         มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจที่สำคัญมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม เพื่อใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งหมอลำเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และประเทศ สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยว่า   “ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการแสดงหมอลำให้ศิลปินด้านหมอลำมีพื้นที่นำเสนอคุณค่าของการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรมและมีส่วนช่วยผลักดันให้หมอลำเป็น soft power ได้ต่อไปในอนาคต”

  นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ที่ผ่านมาเศรษฐกิจทุกจังหวัดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คณะหมอลำได้มีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา อาทิ จัดไลฟ์สดหมอลำ จึงพอประคองให้อยู่ได้ดังนั้นการกิจกรรมครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าพวกเราทุกคนพร้อมจะรักษาวัฒนธรรมอีสานอันงดงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น การคมนาคมสะดวก ที่พักระดับ 5 ดาว คอนโดมิเนียมหลายหมื่นห้อง ระบบการจราจร การรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็น มหานครน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค

 

หมอลำรุ่นใหม่  ร่วมสืบสานงานศิลป์

ภายในงานมีหมอลำรุ่นใหม่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ ต้าวหยอง จากคณะระเบียบวาทะศิลป์  บอย ศิริชัย คณะหมอลำใจเกินร้อย   อุ๋งอิ๋ง เพชรบ้านแพง คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง  และบิว จิตรฉรีญา จากคณะประถมบันเทิงศิลป์ หมอลำวัยรุ่นนับเป็นก้าวใหม่ที่ช่วยสืบสานวัฒนธรรม ปรับเข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น

นายสุมิตรศักดิ์ พลล้ำ ประธานชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน กล่าวว่า  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านด้านหมอลำให้มีพื้นที่นำเสนอคุณค่าของการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เวทีหมอลำนับเป็นการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจกับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักสืบสานหมอลำให้คงอยู่สืบต่อไป

 นายภู่กัน ปุริสาย  หรือ บอย ศิริชัย หัวหน้าคณะหมอลำใจเกินร้อย   เผยว่า “ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมาก  พวกเราได้เรียนรู้จาก พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เรียกว่าหากไม่มี บรรพบุรุษหมอลำ ไม่มีเราในวันนี้ สิ่งที่เราสืบสานคือกลอนลำคำสอนต่างๆ และเพิ่มความสนุกสนาน เช่น การเต้ยเพลงตามยุคสมัยเข้าไปเพื่อให้เข้าถึงวัยรุ่นมากขึ้น งานมหกรรมหมอลำครั้งนี้เรียกว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นการรวมทุกคณะมาพบกันซึ่งเป็นไปได้ยากมาก พ่อแม่พี่น้องห้ามพลาดมาร่วมสืยสานวัฒนธรรมหมอลำร่วมกัน 9-11 ตุลาคมนี้”

     ขณะที่นางอุไร ฉิมหลวง หรือ แม่นกน้อย อุไรพร ผู้บริหารคณะหมอลำเสียงอีสาน เผยว่า “มหกรรมหมอลำครั้งนี้ เป็นเหมือนการต่อลมหายใจของคณะหมอลำหลังเผชิญสถานการณ์โควิด รวมทั้งเป็นการแสดงพลังของศิลปินหมอลำทั่วฟ้าเมืองไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ชั่วลูกหลาน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนมาร่วมกันชื่นชมให้กำลังใจพวกเรา”

กิจกรรมเฉลิมฉลองหมอลำเฟสติวัลเนื่องในวาระโอกาส 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2566 ณ ริมบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะหมอลำเข้าร่วมการจัดงานทั้งสิ้น 24 คณะ อาทิ

 

วันจันทร์ที่ 9  ตุลาคม 2566

หมอลำคณะใจเกินร้อย   คณะระเบียบวาทศิลป์  คณะขวัญใจแฟน  คณะเพชรลำเพลิน  คณะหนูภารวิเศษศิลป์  คณะรุ่งสยามวาทะศิลป์  คณะวัจนศิลป์  หมอลำเดือนเพ็ญอำนวยพร แม่ราตรีศรีวิไล ศิลปินแห่งชาติ

 

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566

หมอลำคณะรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  คณะประถมบันเทิงศิลป์  คณะแก่นนครบันเทิงศิลป์  คณะศิลปินภูไท  คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง  คณะหนึ่งเพชรเมืองชัย  คณะศิลปินเมืองชุมแพ  คณะสมจิตร บ่อทอง  และนางจินตนา เย็นสวัสดิ์ ศิลปินมรดกอีสาน

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566

หมอลำคณะคำผุนร่วมมิตร คณะอีสานนครศิลป์  คณะเสียงอีสาน  คณะบัวริมบึงรุ่งลำเพลิน  คณะซานเล้าบันเทิงศิลป์  คณะหนึ่งรุ่งทิวาอำนวยศิลป์  คณะหนึ่งน้ำเพชรประสานศิลป์  คณะสองหนึ่งสาม และนางวันดี พลทองสถิตย์  ศิลปินมรดกอีสาน

KKU holds the “Great Mo Lam Festival” with 24 bands as soft power to celebrate the 60th KKU Anniversary, Oct 9-11, 2023

https://www.kku.ac.th/16927

 

Scroll to Top