คว้าแชมป์ชนะเลิศการประกวดหางเครื่องระดับภูมิภาค (ภาคอีสาน) 84 ปีลูกทุ่งไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในชื่อทีม “เพชร พี พี (Performance Practice KKU)” คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ 84 ปีลูกทุ่งไทย : ลูกทุ่งสร้างสรรค์ผสานสมัย พลังศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล รอบภาคอีสานจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น : จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, กระทรวงวัฒนธรรม และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนและรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งไทย การขับเคลื่อนคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย และการสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่และประชาชนให้ตระหนักรู้ อนุรักษ์ และสร้างสรรค์ต่อยอดอุตสาหกรรมลูกทุ่งไทย โดยมีการประกวดหางเครื่องระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 4 ภาค และการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับวงการลูกทุ่งไทยในแต่ละภูมิภาค

 

 

Scroll to Top