วช. จับมือ มข. ลงนามขยายพื้นที่ต้นแบบแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ อ.มัญจาคีรี และ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

สำนักข่าว : restmetalk.com

URL :  http://www.restmetalk.com/17364814/nrct-04112565

วันที่เผยแพร่ :  5  พ.ย.  2565

About The Author

Scroll to Top