อธิการบดี มข.ให้โอวาทและเป็นประธานเปิดการประชุมสภานักศึกษา ปี 2564 ครั้งที่ 1

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ …

อธิการบดี มข.ให้โอวาทและเป็นประธานเปิดการประชุมสภานักศึกษา ปี 2564 ครั้งที่ 1 Read More »