KKUINNOPRISE

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. ผนึกกำลัง ขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และสังคม

มข.หารือความร่วมมือ สำนักงานตำรวจฯ ดัน Smart City หนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

Scroll to Top