อุทยานฯ ร่วม SiBB Sharing พร้อมจับมือบริษัทใหญ่พี่เลี้ยง ปั้นนศ.มข.สู่ Startup หนุนองค์ความรู้และประสบการณ์ เร่งสร้างการเติบโตธุรกิจ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย แผนกพัฒนาธุรกิจ เข้า […]

อุทยานฯ ร่วม SiBB Sharing พร้อมจับมือบริษัทใหญ่พี่เลี้ยง ปั้นนศ.มข.สู่ Startup หนุนองค์ความรู้และประสบการณ์ เร่งสร้างการเติบโตธุรกิจ Read More »