อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ขอนแก่นโชว์เมืองสมาร์ทซิตี้ (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ขอนแก่นโชว์เมืองสมาร์ทซิตี้

ขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า:มหานคร “ขอนแก่น” เมืองอัจฉริยะ

Scroll to Top