มข.ถ่ายทอดเทคโนโลยี หนุนเกษตรกรโนนสังข์ อ.ชนบท เปลี่ยน ‘ก้อนเห็ดฟาง’ เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ

(19 ก.ค. 65) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแผนกประส […]

มข.ถ่ายทอดเทคโนโลยี หนุนเกษตรกรโนนสังข์ อ.ชนบท เปลี่ยน ‘ก้อนเห็ดฟาง’ เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ Read More »