สีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2565

จังหวัดขอนแก่น สืบสานประเพณีลอยกระทงสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2022 ยกระดับการจัดงานสู่สากลภายใต้แนวคิด “Pass Legend, Future tense สู่อนาคตแห่งอดีตกาล”

มข.ส่งเข้าประกวด 😊 อย่าลืมมาลอยกระทงกันเด้อ #สีฐานเฟสติวัล2022 6-8 พฤศจิกายน 2565 ณ ริมบึงสีฐาน ม.ขอนแก่น

ถ้าผ่านมาใน มข. ช่วงนี้ ทางฝั่งบึงสีฐาน จะอยู่ในช่วงกำลังเตรียมงานลอยกระทง มข. สีฐานเฟสฯ ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ 3วัน 3คืน สีฐาน เฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค 25655

ครั้งแรกของสีฐานเฟสติวัล เปิดเวทีให้ผู้สนใจ สมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” 2565

Scroll to Top