จังหวัดขอนแก่น สืบสานประเพณีลอยกระทงสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2022 ยกระดับการจัดงานสู่สากลภายใต้แนวคิด “Pass Legend, Future tense สู่อนาคตแห่งอดีตกาล”

สำนักข่าว : thainews.prd.go.th

URL :  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221031140128387

วันที่เผยแพร่ :  31  ต.ค.  2565

Scroll to Top