สำนักบริการวิชาการ มข.

สำนักบริการวิชาการ มข.ดูงานการปลูกใบบัวบกอินทรีย์ ส่งเสริมและสร้างอาชีพเกษตรกร

สำนักบริการวิชาการ มข. นำตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะ “สุขศาลา” ออกให้บริการประชาชน ครั้งที่ 3

Scroll to Top