มข. ยกระดับสำนักบริการวิชาการ จัดตั้งเป็น College of Arts and Science

สำนักข่าว : บ้านเมือง

มข. ยกระดับสำนักบริการวิชาการ จัดตั้งเป็น College of Arts and Science

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ พร้อมการส่งมอบตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการจาก รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มอบให้ รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ที่ได้รับการสรรหาและจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ วาระ 4 ปี  ณ ห้องประชุมดุสิตตา  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

URL : https://www.banmuang.co.th/news/education/229265

วันที่เผยแพร่ : 06 เม.ย. 2564

Scroll to Top