สำนักบริการวิชาการ มข.

เสียงสนแว่วหวาน สีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2565

สร้างประวัติศาสตร์หน้าแรกอย่างงดงาม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวาน สีฐานเฟสติวัล”  ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ ริมบึงสีฐาน มข.สุดคึกคัก

สร้างประวัติศาสตร์หน้าแรกอย่างงดงาม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง …

สร้างประวัติศาสตร์หน้าแรกอย่างงดงาม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวาน สีฐานเฟสติวัล”  ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ ริมบึงสีฐาน มข.สุดคึกคัก Read More »

รายงานพิเศษ : สำนักบริการวิชาการ-คณะเกษตรศาสตร์ มข. เปิดการอบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

สำนักข่าว : naewna.com URL :  https://www.naewna.com/local/68 …

รายงานพิเศษ : สำนักบริการวิชาการ-คณะเกษตรศาสตร์ มข. เปิดการอบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม Read More »

รายงานพิเศษ : U2T สำนักบริการวิชาการจัดกิจกรรมไม้ไผ่สู่งานจักสาน จากภูมิปัญญาพื้นถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักข่าว : naewna.com URL : https://www.naewna.com/local/616 …

รายงานพิเศษ : U2T สำนักบริการวิชาการจัดกิจกรรมไม้ไผ่สู่งานจักสาน จากภูมิปัญญาพื้นถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Read More »

รายงานพิเศษ : สำนักบริการวิชาการ มข.-ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดเวทีโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล

สำนักข่าว : naewna.com URL :  https://www.naewna.com/local/61 …

รายงานพิเศษ : สำนักบริการวิชาการ มข.-ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดเวทีโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล Read More »

รายงานพิเศษ : สำนักบริการวิชาการ มข.-ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดเวทีโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล

สำนักข่าว : khao24h.net URL :  https://khao24h.net/share/news …

รายงานพิเศษ : สำนักบริการวิชาการ มข.-ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดเวทีโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเวทีโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล

สำนักข่าว : eventesan.com URL :  https://www.eventesan.com/ar …

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเวทีโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล Read More »