สำนักบริการวิชาการ มข.

รายงานพิเศษ : สำนักบริการวิชาการ มข.-ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดเวทีโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล

รายงานพิเศษ : สำนักบริการวิชาการ มข.-ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดเวทีโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเวทีโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล

อธิการบดี มข. มอบนโยบายยกระดับสำนักบริการวิชาการ จัดตั้งเป็น College Of Arts And Science

อธิการบดี มข. มอบนโยบายยกระดับสำนักบริการวิชาการ จัดตั้งเป็น COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE

Scroll to Top