สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข จัดอบรม หัวข้อ ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา AI for Education

สำนักข่าว: KTV KhonKaen Cable Network ที่มา : https://www.you […]

มข จัดอบรม หัวข้อ ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา AI for Education Read More »

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. ร่วมกับ กสศ. สานต่อนวัตกรรม

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. ร่วมกับ กสศ. สานต่อนวัตกรรม Read More »

มข.อบรมครูยกระดับคุณภาพการศึกษา (กรอบบ่าย)

มข.อบรมครูยกระดับคุณภาพการศึกษา (กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: คัดข่าวกรองคน: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: คัดข่าวกรองคน: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: คัดข่าวกรองคน: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพข่าว: คัดข่าวกรองคน: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Read More »

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Read More »

จัดประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปค ชู’มข.’ศูนย์ผลิตครูเก่งด้านAI (กรอบบ่าย)

จัดประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปค ชู’มข.’ศูนย์ผลิตครูเก่งด้านAI (กรอบบ่าย) Read More »

จัดประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปค ชู’มข.’ศูนย์ผลิตครูเก่งด้านAI (กรอบบ่าย)

จัดประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปค ชู’มข.’ศูนย์ผลิตครูเก่งด้านAI (กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: ต้อนรับ (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ต้อนรับ (กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: ต้อนรับ

ภาพข่าว: ต้อนรับ Read More »

Scroll to Top