ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์

บ้านเมือง : มข. ร่วมสานรอยยิ้ม สร้างอาชีพ เด็กผู้มีภาวะพิเศษ ปากแหว่งเพดานโหว่

ไทยรัฐ : บุคคลในข่าว : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช…

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) : บุคคลในข่าว : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรเยี่ยมชมการแสดงผลงานเครื่องโมบีสแกน (MobiiScan) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – 77 ข่าวเด็ด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรเยี่ยมชมการแสดงผลงานเครื่องโมบีสแกน (MobiiScan) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 77kaoded | LINE TODAY

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรเยี่ยมชมการแสดงผลงานเครื่องโมบีสแกน (MobiiScan) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มข.จัดประชุมผู้ป่วยปากแหว่งฯ (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มข.จัดประชุมผู้ป่วยปากแหว่งฯ

‘ปากแหว่งเพดานโหว่’ปัญหาใหญ่’เด็กอีสาน’

Scroll to Top