รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลิตแผ่นไอซิ่งใหญ่สุดในอาเซียน ข่าวสด (กรอบบ่าย)

ผลิตแผ่นไอซิ่งใหญ่สุดในอาเซียน ข่าวสด (กรอบบ่าย) Read More »

ผลงานวิจัยอาจารย์ ม.ขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์” เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ได้รับความสนใจการสื่อมวลชนหลายสำนักเผยแพร่ข่าว

ผลงานวิจัยอาจารย์ ม.ขอนแก่น “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบ

ผลงานวิจัยอาจารย์ ม.ขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์” เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ได้รับความสนใจการสื่อมวลชนหลายสำนักเผยแพร่ข่าว Read More »

Scroll to Top