รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

มข.-3ประเทศอบรมออนไลน์(กรอบบ่าย)

มข.จัดอบรม “เพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์” ในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: มหกรรมหนังสือ(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: มหกรรมหนังสือ

ภาพข่าว: ประชุม(กรอบบ่าย)

จัดประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปค ชู’มข.’ศูนย์ผลิตครูเก่งด้านAI (กรอบบ่าย)

จัดประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปค ชู’มข.’ศูนย์ผลิตครูเก่งด้านAI (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ต้อนรับ

Scroll to Top