มข.จับมือ บริษัทอุตสาหกรรมระดับโลก สัญชาติญี่ปุ่น จัดสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้จากบริษัทในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจนประสบความสำเร็จ

เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม …

มข.จับมือ บริษัทอุตสาหกรรมระดับโลก สัญชาติญี่ปุ่น จัดสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้จากบริษัทในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจนประสบความสำเร็จ Read More »