รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

naewna-มข.จัดงานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา

kknews-มข จัด“บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส

muanchonthainews-มข. ฉลองมหาสงกรานต์ 67 ยิ่งใหญ่ ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” รวมรากเหง้าวัฒนธรรมอีสาน

themediaesan-มข. ฉลองมหาสงกรานต์ 67 ยิ่งใหญ่ ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” รวมรากเหง้าวัฒนธรรมอีสาน

thainews.prd-คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. จัดสัมมนาวิชาการ จุดเปลี่ยนของ ศิลปะ วัฒนธรรม พลังขับเคลื่อนซอฟท์เพาเวอร์ไทยสู่สายตาโลกต้นกำเนิดเม็ดเลือด

เสียงประชาชน : รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

banmuang-สวธ.พร้อมหนุน “หมอลำพื้นบ้าน” ขึ้นทะเบียน “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ของยูเนสโก

dailynews-สวธ.พร้อมหนุน “หมอลำ” ขึ้นทะเบียน “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ของยูเนสโก

mgronline-คึกคัก!! ลอยกระทงสีฐานเฟสติวัล มข. คาดคืนนี้คนร่วมงานหลักแสนคน ตำรวจภาค 4 เข้มดูแลนักท่องเที่ยว

มข. ประกาศหนุนยกระดับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสู่ Soft Power ระดับประเทศ

Scroll to Top