มข.เชิดชูเกียรติผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลแห่งเกียรติยศประจำปี 2564 บุคคลผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและสังคม

________วันที่ 12 ธันวาคม 2564  เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแ …

มข.เชิดชูเกียรติผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลแห่งเกียรติยศประจำปี 2564 บุคคลผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและสังคม Read More »