ผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์  ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน

CSR REPORT: กลุ่มธุรกิจ TCP สานต่อพันธกิจจัดการน้ำ นำร่องชุมชนต้นแบบ “เติมน้ำใต้…

ชุมชนต้นแบบ ‘เติมน้ำใต้ดิน’ แก้แล้งลุ่มน้ำบางปะกง

รายงานพิเศษ: ขอนแก่น ขับเคลื่อนวาระจังหวัด การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก้ปัญหา…

เก็บมาเล่า : กลุ่มธุรกิจ TCP สานต่อพันธกิจจัดการนำทุกมิติ

มข.ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ พร้อมพัฒนาภาวะผู้นำนศ. พัฒนาศักยภาพนร.รร.ศรีกระนวนวิทยาคม

________จากการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะมนุษยศาสตร …

มข.ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ พร้อมพัฒนาภาวะผู้นำนศ. พัฒนาศักยภาพนร.รร.ศรีกระนวนวิทยาคม Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน ในโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจั …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน ในโครงการ U2T Read More »

Scroll to Top