ข่าว มข. รายวัน

ข่าว มข. ในสื่อมวลชน

เชื่อมเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่นให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้มาร่วมออกรายการ ทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น วันแพทย์ไทย เนื่องในวันแพทย์ไทยประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเขียนเรื่องราวประทับใจ ถึงคุณหมอ จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ หรือ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Scroll to Top