มวลชนไทยนิวส์ ทีวี ออนไลน์-“Startup ของ มข.Lily Pharmaผลิตปุ๋ยน้ำนาโน N P K เพื่อลดปัญหา Climate Change มาเลเซียขอร่วมทุน”

 

สำนักข่าว  :      มวลชนไทยนิวส์ ทีวี ออนไลน์ online news network

URL  :    https://www.youtube.com/watch?v=AYwdL0fEaPQ&t=4s

วันที่เผยแพร่  :  24  May 2024

Scroll to Top