ข่าว มข. ในสื่อออนไลน์

มข.จับมือ 6 ฝ่าย ร่วมมือแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนของชาติ หวังลดยอดผู้เสียชีวิตจาก 32.7/แสน เป็น 12/แสนประชากร จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของโลก โดยองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมหนองแวง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์
Scroll to Top