ข่าว มข. รายวัน

ฝ่ายการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพันธกิจสากลและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าว มข. ในสื่อมวลชน

Scroll to Top