หญิง โพธิสุวรรณ

ทันตแพทย์จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “60 ปีที่พากเพียร..สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษีย …

ทันตแพทย์จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “60 ปีที่พากเพียร..สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ” Read More »

ทันตแพทย์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Generative AI in Education and Research

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง Generati …

ทันตแพทย์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Generative AI in Education and Research Read More »

พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษีย …

พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

ทันตแพทย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Minimally invasive endodontics”

สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับหน่วยการศึกษาต …

ทันตแพทย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Minimally invasive endodontics” Read More »

ทันตแพทย์ร่วมแสดงความยินดี 29 ปี แห่งการก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา อ.ดร.ทพ.พิธิวัต เอื้อสุ …

ทันตแพทย์ร่วมแสดงความยินดี 29 ปี แห่งการก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ Read More »

คณะทันตแพทย์ร่วมงานสถาปนา ครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญ …

คณะทันตแพทย์ร่วมงานสถาปนา ครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ Read More »

ศิษย์เก่าทันตแพทย์ ได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่นยอดเยี่ยม” ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง …

ศิษย์เก่าทันตแพทย์ ได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่นยอดเยี่ยม” ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

นักศึกษาทันตแพทย์สร้างชื่อระดับประเทศ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอชื่นชมและร่วมแสดงความย …

นักศึกษาทันตแพทย์สร้างชื่อระดับประเทศ Read More »

หน่วยทันตกรรมพระราชทานออกหน่วยให้บริการแก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วยทันตกรรมพระราชทาน …

หน่วยทันตกรรมพระราชทานออกหน่วยให้บริการแก่ชุมชน Read More »

Scroll to Top