คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ทำผลงานดีต่อเนื่องได้รับการจัดอันดับทางด้าน Industrial & Manufacturing Engineering อันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 176 ของโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 176 ของโลกทางด้าน Industrial & Manufacturing Engineering  โดย Scimago Institutions Ranking ปี 2022

 

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งข่าวดีเกี่ยวกับการได้รับการจัดอันดับจากสถาบันระดับโลก SCImago Institutions Rankings  อีกครั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 176 ของโลกทางด้าน Industrial & Manufacturing Engineering โดยปี ค.ศ. 2022 มหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking (SIR) ในด้าน Industrial & Manufacturing Engineering มีดังนี้

1 (176) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 (512) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) : National Science and Technology Development Agency : NSTDA – Thailand.

3 (526) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 (528) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 (531) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 (544) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

7 (597)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

8 (624) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

9 (626) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10 (655) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 (726) มหาวิทยาลัยมหิดล

12 (731) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงการได้รับการจัดอันดับจาก Scimago Institutions Ranking ปี 2022  ให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 176 ของโลกทางด้าน Industrial & Manufacturing Engineering ในครั้งนี้ว่า คณะยินดีและมีความภาคภูมิใจที่ได้รับผลการจัดลำดับเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศในสาขา Industrial and Manufacturing Engineering ซึ่งเป็นสาขาที่มีความเข้มแข็งในคณะ ผลงานดังกล่าวเป็นผลมาจากการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีจำนวนและคุณภาพสูงของคณาจารย์และนักศึกษาของคณะ ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและสร้างความภูมิใจให้กับสถาบัน ศิษย์เก่า บุคลากรและนักศึกษาปัจจุบัน เป็นผลงานที่ตอกย้ำการบรรลุความสำเร็จของวิสัยทัศน์คณะในการเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&ranking=Overall&area=2209

     ซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ENKKU) ก็ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันระดับโลก SCImago Institutions Rankings ว่า ได้รับการจัดอันดับที่ 524 ของโลก เป็นอันดับ 2 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของประเทศไทย สองปีซ้อน (2021 & 2022)  โดยดูรายละเอียดของการจัดอันดับดังกล่าวได้ที่  https://www.khonkaenuniversity.in.th/98712/

ข้อมูล : รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวบรวม เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

 

Scroll to Top