ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและ สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565

(English Below) ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและ

สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565

โดยใช้ระบบดิจิทัล (Digital) ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา

– ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ https://sac.kku.ac.th/electionsac

– ตรวจสอบสถานะอีเมลที่ออกโดยมหาวิทยาลัย ได้ที่ https://accounts.kkumail.com

 

Khon Kaen University Student Union Administrative Committee and Student Council Members Election for the academic year 2022 (Electronic Voting System)

On Wednesday 26 January 2022 from 08.00 AM to 05.00 PM (via KKU Mail)

– Online Voting Eligibility Check https://sac.kku.ac.th/electionsac

– KKU Mail Registration and Verification https://accounts.kkumail.com

Scroll to Top