มข.เปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ปีที่ 9 ดอกไม้บานสะพรั่งต้อนรับผู้มาเยือน 27 ธ.ค.64 เป็นต้นไป

________เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564  เวลา 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีเปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 9 ขึ้น  ณ แปลงกังหัน หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ  นายภาณุพงศ์ วงษ์ทอง ประธานชมรมเกษตรเรียนรู้ สาขาวิชาพืชไร่ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงานต่อ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภริยา  ผู้เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติที่ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

________รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า  “แปลงกังหัน เคยเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและญาติมิตรในทุก ๆ ปี แต่ปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคติดต่อ โควิด-19 จึงได้เลื่อนมา  โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการฝึกทักษะการผลิต การเป็นผู้ประกอบการทางการผลิตพืช และที่สำคัญเป็นหนึ่งโครงการสำคัญในยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน แปลงกังหันจัดเป็น Land Mark ใหม่และสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น ที่รอรับการมาเยือนของบุคคลที่รักธรรมชาติ รักการถ่ายรูป และชอบความสวยงาม ในนามของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังว่าการจัดแปลงกังหันในครั้งนี้ จะให้การต้อนรับได้อย่างอบอุ่นและประทับใจ ขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุก และเพลิดเพลินในการชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณแห่งนี้”

นายภาณุพงศ์ วงษ์ทอง ประธานชมรมเกษตรเรียนรู้ สาขาวิชาพืชไร่ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

________นายภาณุพงศ์ วงษ์ทอง   กล่าวว่า  “แปลงกังหัน ได้เริ่มขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2556 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาชาวิชาพืชไร่เป็นผู้ริเริ่มนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาชาพืชไร่ ร่วมกับนักศึกษาปี 1 บุกเบิกและพัฒนาพื้นที่ว่างของหมวดพืชไร่ สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ไร่ เท่านั้น โดยปลูกต้นแก่นตะวันและทานตะวัน แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนัก เนื่องจากขาดงบประมาณ การวางแผนงาน ประสบการณ์ และการประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้น ได้มีการพัฒนาแก้ไขปัญหา กระทั่งได้ขยายพื้นที่เป็น 5 ไร่ พร้อมเพิ่มพรรณไม้ดอกที่เหมาะสม และเน้นการพัฒนาฝึกงานเพื่อฝึกพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างจริงจัง จนในการจัดทำแปลงกังหันครั้งล่าสุด ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2562 ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากคณะเกษตศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ประกอบกับนักศึกษามีประสบการณ์การจัดทำแปลงมากยิ่งขึ้น โดยเพาะทุ่งดอกคอสมอส พร้อมกับมีการส่งเสริมต้านการประชาสัมทันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ”

________“สำหรับแปลงกังหัน ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2563 เป็นการจัดที่ประสบความสำเร็จสูงสุด เนื่องจากได้รับการสนับสนุนทางด้านกำลังใจ สิ่งของ และงบประมาณจากมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ และสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีสื่อมวลชนให้การสนับสนุนอย่างดี  และนักศึกษาต่างนำเอาความรู้จากประสบการณ์มาทำงานร่วมมือกันด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ โดยมีจำนวนผู้เยี่ยมชมกว่า 4 หมื่นคน  และในครั้งที่ 9 ในปีนี้ แม้จะไม่สามารถจัดได้ในช่วงเวลาการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่และญาติมิตร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคโควิด 19  แต่ ยังนำแนวคิดสำคัญในการฝึกทักษะการผลิตพืช  สร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน โดยบูรณาการความร่วมมือของนักศึกษาทุกชั้นปี สาขาวิชาพืชไร่ และนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง สร้างทุ่งคอสมอส ทุ่งดอกทานตะวัน และดอกดาวกระจาย  เชื่อว่าแปลงกังหันจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นจุดเช็คอินรับปีใหม่ต้อนรับการมาเยือนของผู้ชื่นชอบพรรณไม้งาม”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

________รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  กล่าวว่า  “จากรายงานของนักศึกษา หัวหน้าชุมนุมเกษตรเรียนรู้  ก็รู้สึกชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจ และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและร่วมกันจัดแปลงพรรณไม้สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9 เป็นแปลงไม้ดอกไม้ประดับที่งดงาม  ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้คณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น  แม้จะมีปัญหาการจัดล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา  แต่สัมผัสได้ถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น ของนักศึกษาผู้จัดงาน  โดยเฉพาะชุมนุมเกษตรเรียนรู้ที่ได้วางแผน เตรียมงาน และนำความรู้จากการเรียนออกมาสร้างแปลงกังหันปลูกดอกไม้นานาพรรณให้ผลิดอกออกมาได้อย่างงดงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง  ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมือกันของนักศึกษาทุกคน  ที่ได้ประสานการทำงาน และร่วมมือกับทุกส่วนงานจัดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณขึ้น  เชื่อว่าหลังสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้นำประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปในอนาคต”

________แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9  ยังคงมีการปลูกพรรณไม้ดอก จัดจุดถ่ายภาพ และผลผลิตด้านการเกษตรของนักศึกษาเพื่อรองรับการมาเยือนของผู้ชื่นชอบ ผู้รักดอกไม้และธรรมชาติ เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป​  มีค่าเข้าชม เพียงท่านละ 20 บาท สำหรับท่านที่อายุเกิน 55 ปี และเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าชมฟรี! โดยรายได้ทั้งหมด ใช้ในกิจกรรมของนักศึกษา การพัฒนาหมวดพืชไร่ และเป็นทุนในการจัดแปลงกังหันในปีต่อไป

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

KKU opens the “Windmill Flower Plantation” for the 9th year – with blooming flowers that welcome visitors from December 27 on

https://www.kku.ac.th/12415

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้

    การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytic

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top