มาเก่งแท้!! นศ.สถาปัตย์เข้ารอบเป็นตัวแทนภาคสู่การแข่งขันบ้านประหยัดพลังงานระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรุตม์ พฤฒิธรรมกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับรางวัลชนะเลิศ , นางสาวศศิธร แซ่จึง ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 ,นางสาวชนกานต์  ปิติภัทรโยธิน ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการประกวดโครงการ ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) ระดับภูมิภาคตะวันออกฉียงเหนือ  และการประกวดประเภทบ้านประหยัดพลังงาน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร  และขอแสดงความยินดีกับ
นายนัฐพงศ์ ศีระจิตร์  ที่ได้ผ่านการเข้ารอบสุดท้ายประเภทบ้านพักอาศัยขนาด 300 ตารางเมตรของทุกภูมิภาค  อีกด้วย

โดยโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการประหยัดพลังงาน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อให้ได้ผลงาน บ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐานพร้อม BOQ  เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป download ฟรี เพื่อนำไปใช้เป็นแบบในก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานได้จริง  ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะเป็นตัวแทนประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ Young Architect Camp ต่อไป

Architecture student represents the region in the national competition of energy-efficient house design

https://www.kku.ac.th/11221ข้อมูล /ภาพประกอบ : โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ และ วรุตม์ พฤฒิธรรมกูล
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top