คณะครูเดย์แคร์ คณะพยาบาล มข. เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว สร้างภูมิคุ้มกันหมู่-สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครอง

คณะครูเดย์แคร์ คณะพยาบาล มข. เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว สร้างภูมิคุ้มกันหมู่-สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครอง

คณะครูจากศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มข.เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กว่า 70% และกำลังทยอยเข้ารับวัคซีนให้ครบ 100% ตามลำดับคิวที่จองเอาไว้ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในศูนย์ฯ และสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะครูจากศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปยังห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโควต้าวัคซีนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และในวันนี้ (9 มิ.ย.2564) คณะครูจากศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้เดินทางไปรับการฉีดวัคซีน ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งใด้เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ตามแผนการบริหารวัคซีนของประเทศ สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ กลุ่มประชาชนทั่วไป

ซึ่งนับว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู และบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ที่ได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มแรกแล้ว กว่า 70% และจะมีการทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบ 100% ตามลำดับคิวที่ได้รับ และจองเอาไว้ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ทางศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนที่จะทำการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ เพื่อความปลอดภัยของลูก ๆ นักเรียนทุกคน และเพื่อให้ผู้ปกครองทุกท่าน เกิดความอุ่นใจ และคลายความกังวล เมื่อนำบุตร-ธิดา มาเรียนกับศูนย์ฯ ของเราด้วย

Scroll to Top