42 ปี สำนักหอสมุด ส่งมอบ น้ำดื่ม หน้ากากผ้า และบริจาคโลหิต สนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมมอบน้ำดื่ม หน้ากากผ้า และบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี และในเวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ นางเยาวภา จันศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร นำรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากร นำเครื่อง ถวายสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การทำงานของบุคลากร ตลอดจนผู้ใช้บริการ
จากนั้นในเวลา 10.30 น. คณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร ได้นำน้ำดื่มจำนวน 111 แพ็ค หน้ากากผ้าจำนวน 200 ชิ้น และพัด จำนวน 50 ชิ้น ไปมอบให้กับ รพ.สนามแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น (หอ 26) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ในช่วงบ่ายของวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมมอบหน้ากากผ้าจำนวน 1,000 ชิ้น และพัดจำนวน 50 ชิ้น มอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โดยมีนายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ

จากนั้นบุคลากรจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปบริจาคโลหิต ณ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนภารกิจทางโรงพยาบาลในช่วงวิกฤตขาดแคลนโลหิตในช่วงนี้

ข่าว/ภาพ: นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

Scroll to Top