สถานการณ์โรงพยาบาลสนามในสังกัด อว. ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นรายงานเฉพาะข้อมูลที่ได้รับการรายงานจากสถาบันอุดมศึกษา สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักข่าว : thailandplus.tv

สถานการณ์โรงพยาบาลสนามในสังกัด อว. ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นรายงานเฉพาะข้อมูลที่ได้รับการรายงานจากสถาบันอุดมศึกษา สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

URL : https://www.thailandplus.tv/archives/312714

 

วันที่เผยแพร่ : 20 เม.ย. 2564

Scroll to Top