เทคฟันด์ปลื้ม โดรนเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ -โปรตีนจิ้งหรีด ดันเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการทั่วประเทศ

สำนักข่าว : matichon

URL : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2654548

วันที่เผยแพร่ :  2 เมษายน 2564

Scroll to Top