“คณะเทคนิคการแพทย์พบประชาชน”

“คณะเทคนิคการแพทย์พบประชาชน”
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา “คณะเทคนิคการแพทย์พบประชาชน” ในรายการวิทยุ เสียงชุมชนคนอีสาน “ช่วงคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อชุมชน” ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (สวท. ขอนแก่น) คลื่นความถี่ FM 99.5 MHz และ AM 648 รัศมีกระจายเสียงทั่วภาคอีสาน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 14.00 น. โครงการประชาสัมพันธ์วิชาชีพกายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ผ่านสื่อวิทยุได้ดำเนินมาเป็นปี ที่ 13 เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ในวันนี้ดำเนินรายการโดย ผศ.พิศมัย มะลิลา (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มีผู้ร่วมรายการคือ รศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา และ ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) เนื้อหาในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ “การตรวจสุขภาพประจำปี มีประโยชน์กว่าที่คิด” ประกอบด้วยการเตรียมตัวก่อนมาตรวจสุขภาพ การตรวจที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ วิธีการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม และได้แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ทาง “สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด” ได้เปิดให้บริการ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-202081
ขอขอบคุณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น และคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้สนับสนุนรายการสร้างสรรค์สังคมดีๆ เช่นนี้
ข่าว/ภาพ: ผศ.พิศมัย มะลิลา/ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง
Scroll to Top