มข.ส่งมอบนวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อไวรัส “TOT-KKU SWAP Test Box” เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างปลอดภัย

สำนักข่าว: ryt9

URL: https://www.ryt9.com/s/prg/3196015

วันที่เผยแพร่: 1 ก.พ. 2564

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมทีมงาน KKU Maker space สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) National Telecom Public Company Limited :NT ร่วมกันส่งมอบ นวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อไวรัสแบบความดันบวก “TOT-KKU SWAP Test Box” (Positive Pressure) เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (Version2) จำนวน 2 ตู้ ให้กับนายวิชัย ปราสาททอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ผ่านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ได้อย่างปลอดภัย

สำหรับนวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อแบบความดันบวก “TOT-KKU SWAP Test Box” (Positive Pressure) เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (Version2) เป็นผลงานของทีม KKU Maker space สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายอาทิตย์ ปทุมชัย พนักงานห้องสมุดชำนาญการ เป็นหัวหน้าทีมพัฒนา โดยมีการพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมจาก 2 ตู้แรก ที่เคยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรูปแบบการใช้งานของนวัตกรรมตู้นี้ ยังคงเป็นแบบที่ให้ผู้เข้ารับการตรวจเชื้อเข้าไปนั่งในจุดที่กำหนด เพื่อให้แพทย์สอดมือเข้าไปในช่อง เพื่อ SWAP หรือเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยแบบปลอดเชื้อ และภายในตู้ยังคงใช้ระบบควบคุมความดันลมให้ออกด้านนอก เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าไปด้านในตู้ อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการสัมผัสกับระบบอุปกรณ์ใช้งานภายในตู้ ทีมงาน KKU Maker space จึงพัฒนาต่อยอดด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ระบบคัดกรองและระบบฆ่าเชื้อด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ และหลอดไฟฆ่าเชื้อ UV-C ทั้งก่อนและหลังทำการ SWAP คนไข้ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่มาทำหน้าที่รายต่อไป ขณะเดียวกันตู้ยังถูกออกแบบให้เคลื่อนที่ได้ เพื่อความสะดวกในการขนย้าย และสามารถเคลื่อนไปตั้งที่จุดคัดกรองในสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการใช้งาน ภายใต้งบประมาณตู้ละประมาณ 15,000 บาท

 

Scroll to Top