โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน       ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2622/2563)  เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

นางประภาพร  จันทะบุรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา กล่าวถึงการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลศึกษา ว่า  โรงเรียนกำลังดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2622/2563) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โดยมีกำหนดการสำคัญ  ดังนี้

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564  เปิดรับสมัคร

วันที่ 19 มกราคม 2564  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและประเมินพัฒนาการ

วันที่ 19 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้ปกครองเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน ในระบบพร้อมนำมาในวันประเมินพัฒนาการ

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2564  นักเรียนเข้ารับการประเมินฯ ตามวันเวลา ที่ระบุในบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศผลสอบ

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564  วันรับเอกสารมอบตัว

วันที่ 13 มีนาคม 2564  วันมอบตัวขึ้นทะเบียนนักเรียนใหม่

สำหรับผู้สมัครกลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์

ติดต่อกรอกเอกสารเพิ่มเติมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ในวันที่ 18-21 มกราคม 2564   เวลา 09.00-16.30 น.  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งก์นี้ https://kd.satit.kku.ac.th/contents/622

 

เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

 

เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รวบรวม / ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top