ขอเชิญบุคลากร มข. เข้าร่วมโครงการ “ดอกเบี้ยพิเศษ สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า ตามที่ธนาคารกรุงเทพได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดสวัสดิการด้านสินเชื่อให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น

ธนาคารกรุงเทพ จึงขอแจ้งการมอบสิทธิพิเศษ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับโครงการ “สินเชื่อบ้านบัวหลวง สวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำกว่าการขอสินเชื่อบ้านทั่วไป, สามารถย้ายวงเงินสินเชื่อจากธนาคารอื่นมาได้ (Re-finance), ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ และฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,210 บาท

อย่างไรก็ดีโครงการนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้แก่ บุคลากรสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สนใจสอบถามได้ที่ คุณทินารมภ์ โทร. 0835142653, คุณพัลลิพร 064592942 คุณธวัชชัย 087-7429742
ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำอื่นๆหรือเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ QR Code หรือ คลิกที่นี่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างธนาคารกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี และ ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมลงนาม ในโครงการสินเชื่อบัวหลวงสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Scroll to Top